Předběžný program

Čtvrtek 5. 10. 2017

Registrace od 13.00
14.30–16.00 Satelitní sympózium I.
16.00–17.30 Satelitní sympózium II.
18.30 Zahajovací setkání odborníků – účastníků v Aldisu v Malém sále
 

Pátek 6. 10. 2017

09.00–09.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
09.15–12.30 DOPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
12.30–13.30 Oběd (Eliščin a Jednací sál)
13.30–17.30 ODPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
17.30 –18.00 OTÁZKY A ODPOVĚDI Z OČKOVACÍ PRAXE
20.00 Společenský večer, místo konání a obsah bude upřesněno později
 

Sobota 7. 10. 2017

09.00–10.00 DOPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
12.00–12.15 UKONČENÍ KONFERENCE
12.15–13.00 Oběd

 

HVD 2016

Program

Finální program je k dispozici ke stažení  ZDE  (v PDF formátu).
 

čtvrtek 6. 10. 2016

14.00–14.30

 

káva na uvítanou

14.30–16.00

 

Satelitní sympozium Pfizer
PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Očkování proti pneumokokovým onemocněním u dětí aneb kde jsme po 6 letech od zavedení úhrady pro děti v ČR
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

Meningokoková onemocnění – aktuální situace a přístup k prevenci
prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Klíšťová encefalitida – stále na mapě České republiky
MUDr. Alena Dvořáková

16.00–17.30

 

Satelitní sympozium GSK
MODERNIZACE OČKOVACÍCH KALENDÁŘŮ – POŽADAVEK DOBY

Předsedající: doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.

Účinná vakcína proti klíšťové encefalitidě a přesto pořád nedoceněná
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Bexsero: dlouho jsme čekali, teď ho konečně máme, jak ho využít?
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

MMR – nastal již čas pro změnu očkovacího schématu v ČR?
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Co si představit pod pojmem „Modernizace očkovacího kalendáře“?
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
     
     

pátek 7. 10. 2016

09.00–09.15

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Účast: náměstkyně ministra zdravotnictví – hlavní hygienička ČR, předsedkyně Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej společnosti SLS, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, předseda České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, prezident kongresu

09.15–10.25

 

I. NOVINKY V OČKOVÁNÍ V ROCE 2016

Předsedající: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D.

Úloha Ministerstva zdravotnictví v očkování v ČR (15 minut)
Gottvaldová E.
Hlavní hygienička ČR, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Aktuální otázky očkování (15 minut)
Prymula R.
FN a LF UK Hradec Králové

Očkovací programy EU  jejich význam a způsoby zajištění (15 minut)
Krištúfková Z.
Katedra epidemiologie, Fakulta veřejného zdravotnictva, Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava

Očkování dětí v ČR – aktuální situace (15 minut)
Cabrnochová H.
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Diskuse (10 minut)

10.25–10.40

 

přestávka na kávu

10.40–11.55

 

II. NOVINKY V OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM A PNEUMOKOKOVÝM ONEMOCNĚNÍM

Předsedající: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice (10 minut)
Vacková Z.
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

Série závažných případů IMO s vysokou smrtností na Bulovce (15 minut)
Džupová O.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Novinky v očkování proti meningokokovým onemocněním v Evropě a v České republice (15 minut)
Křížová P.
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice (10 minut)
Kozáková J.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, NRL pro streptokokové nákazy, SZÚ Praha

Novinky očkování proti pneumokokovým onemocněním (15 minut)
Prymula R.
FN a LF UK Hradec Králové

Diskuse (10 minut)

11.55–12.40

 

III. OČKOVÁNÍ PROTI HPV

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Prevalence HPV infekce v ČR (10 minut)
Tachezy R.
Katedra mikrobiologie a genetiky UK, NRL pro papilomaviry a polyomaviry UHKT Praha

Očkování proti HPV – historie a současnost (15 minut)
Cabrnochová H.
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Kdy a jak se projeví HPV vakcinace (15 minut)
Sehnal B.
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Diskuse (5 minut)

12.40–13.30

 

oběd (Eliščin a Jednací sál)

13.30–14.15

 

IV. OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIROVÝM NÁKAZÁM

Předsedající: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Diagnostika, epidemiologická situace a prevence rotavirových infekcí (15 minut)
Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Rotavirové infekce – naše zkušenosti, kazuistiky, doporučení (15 minut)
Ambrožová H.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Rotavirové infekce aktuálně (10 minut)
Kračmarová R.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové

Diskuse (5 minut)

14.15–15.15

 

V. OČKOVÁNÍ CHRONICKY NEMOCNÝCH OSOB

Předsedající: doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D. et Ph.D., MBA

Očkování chronicky nemocných (15 minut)
Smetana J., Chlíbek R., Šošovičková R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Očkovanie osôb s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (10 minut)
Krištúfková Z.
Katedra epidemiologie, Fakulta veřejného zdravotnictva, Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava

Očkovanie alergických pacientov (15 minut)
Jeseňák M.
Klinika detí a dorastu, Centrum na očkovanie rizikových detí a dorastu, UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica, Martin

Očkování a imunosupresivní léčba (10 minut)
Kosina P., Rumlarová Š.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové

Diskuse a závěr (10 minut)

15.15–15.30

 

přestávka na kávu

15.30–16.40

 

VI. NESTANDARDNÍ SITUACE V OČKOVÁNÍ

Předsedající: MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., MUDr. Ingrid Urbančíková, Ph.D., MPH

Časné a pozdní kožní projevy po očkování a možnosti jejich řešení (20 minut)
Horáková V.
Ústav imunologie, FN v Motole, Praha

Kombinace vakcín a jejich zaměnitelnost, intervaly (15 minut)
Urbančíková I., Hudáčková D.
Centrum na očkovanie detí s komplikáciami a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica Košice

Zelená pro žlutou zimnici? Novinky ve vakcinaci imunosuprimovaných osob (15 minut)
Žoncová L.¹, Jílková E.²
¹Ústav imunologie a mikrobiologie, VFN v Praze, ²Oddělení očkování a cestovní medicíny – pracoviště Ústí n. L., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L.

Poranění u neočkovaných dětí – nová „noční můra“ ošetřujících lékařů? (15 minut)
Kosina P., Pellantová V., Rumlarová Š.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové

Diskuse (5 minut)

16.40–17.50

 

VII. KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA A DALŠÍ FLAVIVIRY

Předsedající: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Flavivirové infekce – přehled (15 minut)
Marešová V.
Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Katedra infekčního lékařství IPVZ

Čeho se obávat více: klíšťová meningoencefalitida versus Lymeská borelióza (15 minut)
Smíšková D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Neurologické zhodnocení pacienta s aseptickou neuroinfekcí a jejich další sledování (10 minut)
Pícha D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Flavivirové nákazy preventabilní očkováním u cestovatelů (10 minut)
Trojánek M.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě v ČR, indikace a kontraindikace, vedlejší účinky (10 minut)
Rumlarová Š.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové

Diskuse (10 minut)

17.50–18.15

 

VIII. OTÁZKY A ODPOVĚDI Z OČKOVACÍ PRAXE

Odpovídat na dotazy budou: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
     
     

sobota 8. 10. 2016

09.00–10.00

 

Přednáškový blok Sanofi Pasteur

Zahájení (5 minut)

Imunogenicita/bezpečnost hexavalentních vakcín při současném podání s pneumokokovou a rotavirovou vakcínou (20 minut)
Prymula R.
Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Společné podání hexavalentní a meningokokové vakcíny u batolat (20 minut)
Svobodová E.
Regionální předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Chřipka za železnou oponou (15 minut)
Kynčl J.
Vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ

10.00–10.15

 

přestávka na kávu

10.15–11.25

 

IX. CESTOVNÍ MEDICÍNA NEJEN PRO RODIČE, ALE I PRO DĚTI ANEB OD OČKOVÁNÍ K DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Zdravotní rizika při cestování dětí a jak jim předcházet (15 minut)
Maďar R.
Centra očkování a cestovní medicína Avenier

Epidemiologické charakteristiky importovaných tropických nákaz a jejich přínos
k diferenciální diagnostice
(15 minut)
Beran J.
Pracoviště tropické a cestovní medicíny IPVZ v Praze

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu
z tropických oblastí
(15 minut)
Čermáková Z.
Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové

Kvíz z cestovní medicíny (15 minut)
Beran J., Maďar R., Čermáková Z.

Diskuse (10 minut)

11.25–12.10

 

X. NOVÉ VAKCÍNY, VARIA

Předsedající: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Očkování dětí se záchvatovými onemocněními (10 minut)
Nečas T.
Dětské oddělení KNTB Zlín a.s.

Očkování zdravotníků proti chřipce (10 minut)
Havlíčková M.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha

Úřední propouštění šarží státní autoritou (10 minut)
Kohoutová I.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Bezpečnostní riziko formaldehydu a stabilizátorů ve vakcínách (10 minut)
Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Diskuse (5 minut)

12.10–12.15

 

UKONČENÍ KONGRESU

12.15–13.00

 

oběd

 

změna programu vyhrazena