Posterové prezentace

Postery budou během celého kongresu vystaveny v přísálí u Velkého sálu Kongresového centra Aldis. Jednotlivé posterové tabule budou očíslované a na místě bude pro autory k dispozici jejich seznam.

Rozměry podkladové desky posteru (včetně okrajů) budou 97 cm na šířku a 120 cm na výšku. Pro zajištění bezproblémového umístění posterů do předem připravených stojanů doporučujeme jako maximální velikost posteru šířku 95 cm a výšku 100 cm.

Instalace posterů

Vaše postery, prosím, instalujte ve čtvrtek 5. října od 13.00 do 16.00 na základě čísla, které Vám bude přiděleno. Postery by měly být vystaveny po celou dobu konání kongresu.

Demontáž posterů

Prosíme autory, aby si své postery převzali zpět v sobotu 7. října do 13.00. Nevyzvednuté postery budou zlikvidovány.