Bezpečná akce (COVID-19)

Jelikož bereme aktuální situaci vážně, máme připravenou sérii bezpečnostních opatření.

1. V souladu s nařízeními vlády / Obecná doporučení

 • Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2020 se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob.
  Předpokládaný počet účastníků kongresu XVI. Hradecké vakcinologické dny je 400 osob.
 • Výše uvedené nařízení zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorech staveb s účastí přesahující 100 osob.
 • Žádáme proto účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky.
 • Doporučujeme omezit tělesný kontakt (podávání rukou).
 • Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků i personálu, minimálně 1,5 m.
 • Při vstupu do kongresového centra si vydezinfikujte ruce.
 • Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.

2. On-line předregistrace / Registrace v místě konání

 • Žádáme všechny nové účastníky, aby využili on-line předregistraci na webových stránkách kongresu HVD 2020.
 • U registrace budou všichni účastníci vyzváni k podpisu čestného prohlášení o bezinfekčnosti – vzor je ke stažení zde.
 • Pokud ještě nemáte zaplacený registrační poplatek, prosíme o jeho úhradu před kongresem.
  Na místě budou platby přijímány pouze platebními kartami.
 • U registrace budou vydávány kongresové materiály, hygienicky zabalené.
 • Personál na registraci i mimo ni bude používat ochranné pomůcky (roušky, štíty a rukavice).
 • Registrační pulty a další společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.
 • V místě konání kongresu budou umístěny stojany s dezinfekcí.

3. Žádný zbytečný papír

 • Potvrzení o účasti budou po skončení kongresu na vyžádání rozeslány elektronicky.

4. Občerstvení na kongrese

 • Personál cateringu, stejně jako zbytek personálu, bude dodržovat striktní bezpečnostní pravidla a při obsluze účastníků bude vybaven ochrannými pomůckami.
 • Občerstvení bude podáváno v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly.