Hlavní témata kongresu

 1. Novinky v očkování v roce 2017
 2. Očkování nedonošených dětí
 3. Spalničky a příušnice v současnosti – přístup k očkování
 4. Očkování proti virovým hepatitidám
 5. Evidence based očkování
 6. Očekávané nové vakcíny
 7. Prevence komáry přenášených infekcí
 8. Infekční onemocnění v 21. století a dopady očkování
 9. Kazuistiky onemocnění ovlivnitelných očkováním
 10. Autismus, autoimunitní onemocnění a očkování
 11. Varia
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů/sester.