Úvodni slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi pozvat Vás co nejsrdečněji k účasti na letošní celostátní kongres České vakcinologické společnosti ČLS JEP, na XIII. Hradecké vakcinologické dny, které se konají 5.–7. října 2017 v Hradci Králové.

Také letos se pokusíme připravit pro Vás atraktivní program zaměřený na novinky a současné poznatky v oblasti očkování dětí i dospělých. Je zde celá řada široce diskutovaných témat, která zařadíme do letošního programu. Jedním z nich je připravovaná novelizace vyhlášky o očkování, která bude měnit očkovací kalendář a zasáhne do běžné očkovací praxe. Tato novelizace přinese nejenom změnu v záznamu očkování do zdravotní dokumentace a posun druhé dávky MMR vakcíny do pozdějšího dětského věku, ale také legislativní ukotvení očkování zahájeného v pozdějším věku dítěte, včetně doočkování dětí s nekompletní vakcinací ze zahraničí. Přesto, že se nacházíme v 21. století a máme moderní očkování, existují onemocnění, která nemáme plně pod kontrolou. Diskutovat budeme, které nemoci to jsou a co je příčinou. S tím úzce souvisí pokles proočkovanosti a znovu se objevující lokální epidemie vybraných infekcí. Příkladem je letošní epidemie spalniček v Moravsko-slezském kraji. Budeme se snažit předložit Vám ukázku medicíny založené na důkazech v oblasti očkování. Samozřejmostí budou témata týkající se bezpečnosti očkování a případné kauzality se zdravotním poškozením. Pokusíme se také přinést pro Vás kazuistiky z běžné očkovací praxe a v rámci bloku otázek a odpovědí Vám poskytnout radu jak v praxi postupovat. Velmi palčivým a stále nedořešeným tématem je očkování nedonošených dětí. Zde stále existuje jakási názorová nejednotnost, která komplikuje realizaci očkování u těchto velmi ohrožených dětí.

Přednášky si pro Vás připraví jistě kvalitní, námi pozvaní přednášející. Zároveň jsou vítáni všichni, kteří chtějí sami aktivně přispět do odborného programu v podobě přednášky nebo posteru.

Budeme se těšit na Vaši účast a věříme, že kongres se jako vždy doposud, ponese v duchu kolegiální a přátelské atmosféry. Věřím, že se nám podaří vše připravit a zorganizovat tak, aby se Vám v Hradci Králové líbilo a setkání se stalo především Vaším kongresem, kde se budete cítit dobře. Sami pak posoudíte, do jaké míry se nám to povedlo.

Krásný kongres a těšíme se na Vás,

jménem výboru ČVS ČLS JEP a organizátorů,

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
prezident kongresu