Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi pozvat Vás co nejsrdečněji k účasti na letošní celostátní kongres České vakcinologické společnosti ČLS JEP, na XIV. Hradecké vakcinologické dny, které se konají 4. až 6. října 2018, kde jinde než v Hradci Králové.

Také letos se pokusíme připravit pro Vás atraktivní program zaměřený na novinky a současné poznatky v oblasti očkování dětí i dospělých. Je zde celá řada široce diskutovaných témat, která zařadíme do letošního programu. Jedním z nich jsou dopady novelizované vyhlášky o očkování a změny očkovacího kalendáře na očkovací praxi v ordinacích očkujících lékařů. S tím úzce souvisí problematika individuálních schémat očkování, které bychom rádi věnovali zcela samostatný odborný blok programu s praktickými ukázkami jak očkovat děti s pozdním zahájením očkování, doočkování dětí cizinců nebo dětí se zdravotními kontraindikacemi. Diskutovat budeme problematiku konkrétních infekčních onemocnění jako je chřipka, tuberkulóza, spalničky apod. Budeme se snažit předložit Vám ukázku medicíny založené na důkazech v oblasti očkování. Představíme zcela nový blok současných poznatků ze světových studií, prokazujících bezpečnost očkování a vyvracejících v populaci nejčastěji kolujících spekulací a konspirativních teorií o škodlivosti vakcinace, autismu atd. Samozřejmostí budou témata týkající se novinek v očkování v roce 2018/2019 a připravovaných novelizací příslušné legislativy. Pokusíme se také přinést pro Vás kazuistiky z běžné očkovací praxe a v rámci bloku otázek a odpovědí Vám poskytnout radu jak v praxi postupovat. Věnovat se budeme také nově vznikající spolupráci očkujících lékařů a odborných specialistů v rozšiřujících se možnostech očkování chronicky nemocných dětí a dospělých, včetně očkování osob v imunosupresi.

Věřím, že námi pozvaní přednášející si pro Vás připraví kvalitní přednášky a diskuse. Přivítáme a oceníme také každého, kdo chce sám aktivně přispět do odborného programu v podobě přednášky nebo posteru.

Budeme se těšit na Vaši účast a věříme, že kongres se jako vždy doposud, ponese v duchu kolegiální a přátelské atmosféry. Uděláme maximum pro to, aby se vše podařilo připravit a zorganizovat tak, aby se Vám v Hradci Králové líbilo a setkání se stalo především Vaším kongresem, kde se budete cítit dobře. Pokud přijedete, sami pak posoudíte, do jaké míry se nám to povedlo.

Těšíme se, že se přihlásíte a po roce se opět uvidíme,

jménem výboru ČVS ČLS JEP a organizátorů,

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
prezident kongresu