Aktivní účast

Příjem abstrakt byl již ukončen.

• Posterové prezentace

 

Termín pro zaslání abstrakt

do 31. července 2017

Způsob zaslání 

Abstrakta je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem.

Pokyny k zaslání abstrakt

  • Všechna abstrakta musí být zaslána v českém/slovenském jazyce. 
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a pří­pad­ně podpora projektu. 
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese abstrakta@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstrakta a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakt a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 31. srpna 2017
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

Abstrakta budou otištěna v recenzovaném časopise Vakcinologie. Časopis Vakcinologie je in­de­xo­ván v databázi Embase a Scopus.