Aktivní účast

Termín pro zaslání abstraktů

do 5. 9. 2022

Způsob zaslání 

Abstrakty bude možné vkládat pouze přes tento online formulář

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském jazyce.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a pří­pad­ně podpora projektu. 
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 14. 9. 2022.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

Abstrakty budou otištěny v recenzovaném časopise Vakcinologie. Časopis Vakcinologie je in­de­xo­ván v databázi Embase a Scopus.

Abstrakty budou otištěny v recenzovaném časopise Vakcinologie. Časopis Vakcinologie je in­de­xo­ván v databázi Embase a Scopus.