Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena ofi­ci­ál­ním zprostředkovatelem a bude zajišťovat všechny související záležitosti

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti Kongresového centra Aldis Hradec Králové.

Seznam hotelů

Hotel Typ pokoje Cena v Kč
jednolůžkový / dvoulůžkový
Vzdálenost od místa konání akce
4☆
EA Hotel Tereziánský Dvůr ☆☆☆☆ jednolůžkový 2175 5 minut
(1400 m )
EA Hotel Tereziánský Dvůr ☆☆☆☆ dvoulůžkový 2715 / 2730 5 minut
(1400 m )
3☆
Alessandria ☆☆☆ standard 1215 / 1730 5 minut
(2000 m )
Alessandria ☆☆☆ standard plus 1715 / 2130 5 minut
(2000 m )
Černigov ☆☆☆ standard 1165 / 1380 6 minut
(1600 m )
Nové Adalbertinum ☆☆☆ jednolůžkový 1365 5 minut
(950 m )
Nové Adalbertinum ☆☆☆ dvoulůžkový 1465 / 1710 5 minut
(950 m )

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně, 10 % DPH a místního poplatku.

V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH nebo místního poplatku, sekretariát kongresu au­to­ma­tic­ky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát kongresu na e-mailové adrese vakcidny2021@guarant.cz.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím tento on-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osob­ní­mi údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu při­chá­zet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si ubytování co nejdříve.

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je nutno obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Neobdržíme-li platbu do data splatnosti uvedeného na Vaší faktuře, rezervace bude automaticky zrušena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dal­ších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát kongresu e-mailem vakcidny2021@guarant.cz.

V případě zrušení akce z vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obra­ce­li se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení, zkrácení termínu hotelové rezervace a nedojezdu budou platit následující storno podmínky:

Zrušení rezervace: storno poplatek
do 26. 8. 2021: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 27. 8. do 12. 9. 2021: 30 % z ceny zrušeného ubytování
od 13. 9. do 19. 9. 2021: 50 % z ceny zrušeného ubytování
od 20. 9. do 23. 9. 2021: 80 % z ceny zrušeného ubytování
od 24. 9. 2021: 100 % z ceny zrušeného ubytování
nedojezd: 100 % ceny objednaného ubytování

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Platební podmínky

Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zas­láno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Euro­card, Visa a Diners Club.

Bankovní převod

Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou automaticky zaslány po vyplnění ubytovacího formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a ubytování nebude potvrzeno.

Platba bankovním převodem je možná do 16. 9. 2021. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.