Odborný garant akce

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany