Předběžný rámcový program

čtvrtek 4. 10. 2018

14.00–14.30

 

Káva na uvítanou

14.30–16.00

 

Satelitní sympozium

16.00–17.30

 

Satelitní sympozium

19.00

 

Zahajovací setkání odborníků

     
     

pátek 5. 10. 2018

09.00–09.15

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

09.15–10.20

 

I. ODBORNÝ BLOK

10.20–10.35

 

Přestávka na kávu

10.35–11.40

 

II. ODBORNÝ BLOK

11.40–13.05

 

III. ODBORNÝ BLOK

13.05–13.45

 

Oběd

13.45–15.30

 

IV. ODBORNÝ BLOK

15.30–15.45

 

Přestávka na kávu

15.45–16.55

 

V. ODBORNÝ BLOK

16.55–18.15

 

VI. ODBORNÝ BLOK

20.00

 

Společenský večer

     
     

sobota 6. 10. 2017

09.00–10.00

 

VII. ODBORNÝ BLOK

10.00–11.10

 

VIII. ODBORNÝ BLOK

11.10–11.25

 

Přestávka na kávu

11.25–12.40

 

IX. ODBORNÝ BLOK

12.40–12.56

 

X. ODBORNÝ BLOK

12.56–13.00

 

UKONČENÍ KONGRESU

13.00–14.00

 

Oběd

 

změna programu vyhrazena

Program 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

od 13.00

 

registrace

14.30–16.00

 

Satelitní sympozium Pfizer

Pneumokoková onemocnění u rizikových skupin dospělých
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova & Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Studium faktoru H-binding protein Neisseria meningitidis B jakožto kandidáta nové vakcíny
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

Očkování proti meningokokům u adolescentů a dospělých. Nová vakcína proti meningokokům skupiny B.
prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

16.00–17.30

 

Satelitní sympozium GSK

Moderátor: doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.

Epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

Nová očkování Men B v nejmladší věkové kategorii
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
PLDD, Plzeň

Invazivní meningokoková onemocnění u adolescentů
MUDr. Věra Pellantová, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové

Co nás o očkování proti meningokokům zajímá nejčastěji?
MUDr. Jiří Wallenfels
Medical Adviser Vaccines, GlaxoSmithKline

Diskuzní blok aneb Je něco, na co jste dnes nedostali odpověď?
MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, MUDr. Věra Pellantová, Ph.D., MUDr. Jiří Wallenfels, MUDr. Alena Šebková

19.00

 

Zahajovací setkání odborníků

– účastníků v Aldisu v Malém sále

     
     

pátek 6. 10. 2017

09.00–09.15

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Účast: náměstek ministra zdravotnictví, zástupce Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej společnosti SLS, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, předseda České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, prezident kongresu

09.15–10.20

 

I. CO NOVÉHO V OČKOVÁNÍ 2017?

Předsedající: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Legislativní změny českého očkovacího kalendáře a jejich důvody (15 minut)
Prymula R.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové

Přednáška hlavní hygieničky ČR (15 minut)

Novinky v očkování dětí (15 minut)
Cabrnochová H.
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Nová doporučení ČVS (10 minut)
Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Diskuse (10 minut)

10.20–10.35

 

přestávka na kávu

10.35–11.40

 

II. IMUNOLOGICKÉ ASPEKTY A POSTEXPOZIČNÍ PROFYLAXE

Předsedající: MUDr. Ingrid Urbančíková, Ph.D., MPH, doc. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA

Imunológia infekčných ochorení preventabilných očkovaním (20 minut)
Jeseňák M.
Klinika detí a dorastu, Centrum na očkovanie rizikových detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava

Postvakcinačná imunita a postexpozičná profylaxia (20 minut)
Urbančíková I.
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica Košice

Profylaxia hepatitídy B (15 minut)
Hudáčková D., Urbančíková I.
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica Košice

Diskuse (10 minut)

11.40–13.05

 

III. EVIDENCE BASED OČKOVÁNÍ

Předsedající: MUDr. Pavla Křížová, CSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Proč evidence based očkování? (10 minut)
Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Evidence based doporučení k očkování proti meningokokovým onemocněním v ­České republice (20 minut)
Křížová P.
NRL pro meningokokové nákazy, CEM, SZÚ Praha

Evidence based hodnocení účinnosti očkování proti pneumokokovým onemocněním v České republice (20 minut)
Kozáková J.
NRL pro streptokokové nákazy, CEM, SZÚ Praha

Evidence-based očkování těhotných žen proti pertusi (15 minut)
Fabiánová K.
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha

Autismus a očkování – nekonečný příběh (10 minut)
Nečas T.¹, Nečas J.²
¹Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín; ²Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Diskuse (10 minut)

13.05–13.45

 

oběd

13.45–15.30

 

IV. SPALNIČKY A PŘÍUŠNICE V SOUČASNOSTI

Předsedající: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Historie a současnost očkování proti spalničkám a příušnicím v České republice, epidemiologická situace, sérologické přehledy (20 minut)
Pazdiora P.
LF UK v Plzni, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Specifika laboratorní diagnostiky spalniček a příušnic ve vysoce proočkované populaci (15 minut)
Limberková R.
Státní zdravotní ústav, Praha

Analýzy nemocnosti epidemickou parotitidou v letech 2016 a 2017 – Jihočeský kraj (8 minut)
Luňáčková J., Kotrbová K., Anděrová I., Matoušková D., Šebestová H.
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Státní zdravotní ústav, Praha

Epidemie spalniček v Moravskoslezském kraji (15 minut)
Martinková I., Šebáková H., Matlerová Š., Michálková L., Pětvaldská L. a kol.
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Spalničky – klinické zkušenosti z epidemie v Ostravě (10 minut)
Petroušová L., Rožnovský L., Širůček P.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Klinický průběh spalniček během epidemie v Ústeckém kraji v roce 2014 (8 minut)
Trmal J.
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Importované spalničky na území hl. m. Prahy (8 minut)
Jágrová Z.
Hygienická stanice hl. m. Praha

Spalničky – sérologická survey u vybrané skupiny populace (8 minut)
Jílková E., Stiborová I.
ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

Diskuse

15.30–15.45

 

přestávka na kávu

15.45–16.55

 

V. OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Ingrid Urbančíková, Ph.D., MPH

Očkování předčasně narozených dětí (15 minut)
Jirsenská Z.
Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno a LF MU, Brno

Perinatologické centrum v Hradci Králové a přístup k očkování předčasně narozených dětí (15 minut)
Zemánková J.¹, Kosina P.²
¹Dětská klinika, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové; ²Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové

Skúsenosti s očkovaním nedonosených detí na Slovensku (15 minut)
Urbančíková I.¹, Chovancová D.²
¹Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciami a reakciami po očkovaní, Detská fakultná nemocnica Košice; ²Neonatologická klinika M. Rusnáka, LF SZU, Bratislava

Doporučení pro očkování nedonošených dětí (15 minut)
Cabrnochová H.
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Diskuse (10 minut)

16.55–18.15

 

VI. KAZUISTIKY A OČKOVÁNÍ

Předsedající: MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

Netypický průběh klíšťové encefalitidy, kazuistika (12 minut)
Bartková D., Petroušová L.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Invazivní pneumokokové onemocnění dvouletého dítěte – kazuistika preventabilní infekce (12 minut)
Kračmarová R.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pneumokok – stále závažná komplikace chřipky, kazuistika (12 minut)
Petroušová L., Rožnovský L.
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava

Příušnice v dospělosti (12 minut)
Pellantová V.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové

Hepatitida A – potenciálně komplikované onemocnění (12 minut)
Husa P. ml., Husa P.
Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice a LF Masarykovy univerzity, Brno

Infekční nemoci a (ne)možnost očkování – shrnutí (12 minut)
Kosina P.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové

Diskuse (10 minut)

20.00

 

Společenský večer

     
     

sobota 7. 10. 2017

09.00–10.00

 

VII. CO NÁM PŘINESE NOVÁ TETRAVALENTNÍ VAKCÍNA (Sanofi Pasteur)

Epidemiologie, prognóza a novinky v očkování proti chřipce
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Chřipka není pouhé nachlazení
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Chřipka u dětí
MUDr. Alena Šebková
PLDD, Plzeň

10.00–11.10

 

VIII. OČKOVÁNÍ PROTI HPV

Předsedající: doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., prim. MUDr. Borek Sehnal, Ph.D.

Očkování proti HPV infekci – pohled gynekologa (15 minut)
Sehnal B.
Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Prevalence a konkordance HPV v monogamních heterosexuálních párech, ve kterých ženy mají genitální bradavice nebo cervikální intraepiteliální neoplazii (10 minut)
Rob F.¹, Tachezy R.², Pichlík T.³, Škapa P.4, Rob L.³, Hamšíková E.², Šmahelová J.², Gӧpfertová D.5, Hercogová J.¹
¹Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha; ²Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry, Institut hematologie a krevní transfuze, Praha; ³Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; 4Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; 5Ústav epidemiologie 2. LF UK, Praha

Proč očkovat chlapce a muže proti HPV? (15 minut)
Tachezy R.¹, Hamšíková E.²
¹Katedra Genetiky a Mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha a NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze; ²NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze

Současný stav a budoucí vývoj HPV vakcinace (15 minut)
Smetana J.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Diskuse (15 minut)

11.10–11.25

 

přestávka na kávu

11.25–12.40

 

IX. PREVENCE ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÝCH KOMÁRY

Předsedající: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Přehled nejvýznamnějších nákaz přenášených komáry (20 minut)
Marešová V.
Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Parazitární infekce přenosné komáry a dalším dvoukřídlým hmyzem (20 minut)
Stejskal F.
Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec

Očkování proti žluté zimnici a japonské encefalitidě (10 minut)
Manďáková Z.
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

Vývoj vakcín proti horečkám dengue, chikungunya a Zika (10 minut)
Trojánek M.
Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Vývoj vakcín proti malárii (10 minut)
Richterová L.
Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Diskuse (5 minut)

12.40–12.56

 

X. VARIA

Předsedající: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Byla to závažná nežádoucí reakce po očkování proti žluté zimnici? (8 minut)
Hozáková L.¹, Slonková J.², Blahutová Š.³
¹Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava, Ostrava, Česká republika; ²Neurologická klinika, FN Ostrava, Ostrava; ³Krevní centrum, FN Ostrava, Ostrava

Cholera – zavlečené onemocnění (kazuistika) (8 minut)
Marešová Z., Jágrová Z.
Protiepidemické oddělení pobočka Západ, Protiepidemický odbor, Hygienická stanice hl. m. Prahy

12.56–13.00

 

UKONČENÍ KONGRESU

13.00–14.00

 

oběd

 

změna programu vyhrazena

Předběžný program

Čtvrtek 5. 10. 2017

Registrace od 13.00
14.30–16.00 Satelitní sympózium I.
16.00–17.30 Satelitní sympózium II.
18.30 Zahajovací setkání odborníků – účastníků v Aldisu v Malém sále
 

Pátek 6. 10. 2017

09.00–09.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
09.15–12.30 DOPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
12.30–13.30 Oběd (Eliščin a Jednací sál)
13.30–17.30 ODPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
17.30 –18.00 OTÁZKY A ODPOVĚDI Z OČKOVACÍ PRAXE
20.00 Společenský večer, místo konání a obsah bude upřesněno později
 

Sobota 7. 10. 2017

09.00–10.00 DOPOLEDNÍ ODBORNÉ BLOKY
12.00–12.15 UKONČENÍ KONFERENCE
12.15–13.00 Oběd