zpět na úvodní stránku

Instrukce pro prezentující

Ústní prezentace

Více informací již brzy.

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint
 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi PowerPoint 97–2007, 2010 nebo novější“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT. Taktéž prosí­me připravit prezentaci ve formátu 16:9.
Obrázky / Videa
 • JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení ob­rázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v pre­zentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu k nahrání přednášky, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Videa ve formátu MPEG-1 a AVI by měla pracovat bez problémů.
Fonty
 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup.
  • Klikněte na „nástroje“ pak „možnosti“ pak „ukládání“ a zaškrtněte políčko „Vložit písma True Type“
  • Následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongres
 • Prosíme, přineste své soubory a na USB flash disku.
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory atd.)
 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému. Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.
Kam přehrát Vaší prezentaci na kongresu

Vaši přednášku odevzdejte přímo v sále, kde bude prezentována, nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik Vaši prezentaci nahraje do systému, vyzkouší a zkontroluje, zda se správně zobrazuje. Prosím, vezměte na vědomí, že při nahrání prezentace o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.

Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s tech­ni­kem.

 

Posterová prezentace

Postery budou během celého kongresu vystaveny v přísálí u Velkého sálu Kongresového centra Aldis. Jednotlivé posterové tabule budou očíslované a na místě bude pro autory k dispozici jejich seznam.

Rozměry podkladové desky posteru (včetně okrajů) budou 97 cm na šířku a 180 cm na výšku. Pro zajištění bezproblémového umístění posterů do předem připravených stojanů doporučujeme jako maximální velikost posteru šířku 95 cm a výšku 100 cm.

Špendlíky určené pro připevnění posterů budou připraveny ve vymezeném prostoru.

Instalace posterů

Vaše postery, prosím, instalujte ve čtvrtek 3. 10. 2024 od 11.00 do 16.00 na základě čísla, které Vám bude přiděleno. Postery by měly být vystaveny po celou dobu konání kongresu.

Demontáž posterů

Prosíme autory, aby si své postery převzali zpět v sobotu 5. 10. 2024 do 13.00. Nevyzvednuté postery bu­dou zlikvidovány.

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
tel.: +420 284 001 444
e-mail: vakcidny2024@guarant.cz | web: www.guarant.cz


© 2024 GUARANT International spol. s r. o.