Výbory

Vědecký výbor kongresu

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
MUDr. Daniel Dražan
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
prof. MUDr. Petr Pazdiora CSc.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Martina Malíková
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Petra Závodná