Registrace

2017

Registrační přepážka v místě konání konference

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce konferenčních materiálů, pozvánek na společen­ské akce a potvrzení o účasti na konferenci bude probíhat u re­gis­trač­ní přepážky v prvním patře Kongresového centra Aldis. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účast­níky konference.

Otevírací hodiny:

čtvrtek 5. 10. 2017 13.00–17.30
pátek 6. 10. 2017 08.00–18.30
sobota 7. 10. 2017 08.00–13.00

Registrační poplatky

  VČASNÁ REGISTRACE
do 31. 8. 2018
POZDNÍ REGISTRACE
od 1. do 30. 9. 2018
REGISTRACE NA MÍSTĚ
od 1. 10. 2018
Lékař (člen ČVS) 1 100 Kč 1 400 Kč 1 700 Kč
Lékař (nečlen ČVS) 1 400 Kč 1 700 Kč 1 800 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník (člen ČVS) 1 100 Kč 1 400 Kč 1 700 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník (nečlen ČVS) 1 400 Kč 1 700 Kč 1 800 Kč
VPL (člen ČVS)    600 Kč    800 Kč    900 Kč
VPL (nečlen ČVS)    700 Kč    900 Kč 1 000 Kč

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Pokud se chcete stát členem České vakcinologické společnosti (ČVS, roční poplatek 100 Kč) a zís­kat nárok na nižší registrační poplatek, uveďte to prosím v poznámce v registračním formuláři. Záro­veň vyplňte tuto přihlášku a odešlete ji na adresu sekretariátu kongresu. Tímto Vám automaticky bude uznán nárok na nižší registrační poplatek.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek lékař/nelékařský zdravotnický pracovník zahrnuje:

 • vstup na odborná jednání po celou dobu kongresu (4. až 6. 10. 2018)
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály (program, sborník abstrakt)
 • kávové přestávky
 • zahajovací setkání odborníků 4. 10. 2018

Registrační poplatek VPL zahrnuje:

 • vstup na odborná jednání 5. 10. 2018 odpoledne a 6. 10. 2018 dopoledne
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály (program, sborník abstrakt)
 • kávové přestávky

Registrační poplatek vystavovatele zahrnuje:

 • vstup na doprovodnou výstavu
 • kávové přestávky

On-line registrační formulář je dostupný zde

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve vý­bě­ru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu za­slá­no automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné on-line formuláře (re­gis­trace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s in­formacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem: vakcidny2018@guarant.cz.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo za­slá­no na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Bankovní převod

Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pra­cov­ních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 21. 9. 2018. Po tomto termínu přijímáme pouze platby pla­teb­ní kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (vakcidny2018@guarant.cz) nebo faxem (284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace: Storno poplatek
do 3. 8. 2018:  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč   
od 4. 8. do 6. 9. 2018:  50 % registračního poplatku
od 7. 9. 2018:  100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT Inter­na­tio­nal vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.