Na webových stránkách byl zveřejněn podrobný program.
Upozorňujeme, že program dne 3. 10. 2019 začíná již ve 13.30.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi pozvat Vás co nejsrdečněji k účasti na letošní celostátní kongres České vakcinologické společnosti ČLS JEP, na XV. Hradecké vakcinologické dny, které se konají 3. až 5. října 2019, již tra­dič­ně v Hradci Králové.

Doufám, že i tentokrát se zúčastníme v hojném počtu, neboť se jedná o již jubilejní 15. ročník kongresu.

Účastníci budou mít možnost dozvědět se novinky a současné poznatky v oblasti očkování dětí i dospělých. Je zde celá řada široce diskutovaných témat, která zařadíme do letošního programu. Jedním z nich jsou možnosti rozšíření očkovacího kalendáře a rozšíření hrazení vakcinace, HPV vakcinace u chlapců a dívek ve světle medicíny postavené na důkazech, jak s očkováním zdra­vot­nic­kých pracovníků, očkování u vracejících se infekcí, zejména proti spalničkám a černému kašli, dále také vliv očkování proti pneumokokům na replacement v ČR a nové připravované vakcíny proti pneumokokům. Na kongresu zazní také problematika novinek v legislativě očkování, právní a věcná odpovědnost očkujícího lékaře. Budeme se věnovat cestovní medicíně v dětském věku. Ja­kou­si novinkou bude tématika dezinformací a šíření konspiračních falešných zpráv o očkování v sociálních médiích a na internetu v bloku „Fake news“ v očkování. Pokusíme se také přinést pro Vás kazuistiky z běžné očkovací praxe a v rámci bloku otázek a odpovědí Vám poskytnout radu jak v praxi postupovat.

Kromě vyžádaných prezentací od pozvaných přednášejících zazní také volná sdělení, úzce související s tématy kongresu a budou vystaveny posterové prezentace. Přivítáme a oceníme každého, kdo chce sám aktivně přispět do odborného programu v podobě přednášky nebo posteru.

Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo až více než 500 účastníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout a také letos pro Vás připravíme atraktivní program, který Vám přinese inspiraci pro další práci. Nedílnou součástí každého kongresu Hradeckých vak­ci­no­lo­gic­kých dnů jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií, kterých se budou moci zájemci zúčastnit i letos.

Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce pro­fe­sio­nál­ní, tak po stránce společenské a strávíme spolu příjemné tři dny.

jménem výboru ČVS ČLS JEP a organizátorů,

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
prezident kongresu


 

Aktuality

26. 9. 2016

Program kongresu je k dispozici v sekci PROGRAM.

10. 5. 2016

Registrace byla spuštěna - probíhá přes on-line registrační formulář.

 

Důležité termíny

Termín pro zaslání abstraktů do 2. září 2019
Termín pro včasnou registraci do 2. září 2019
Informace o přijetí/nepřijetí abstraktů autorům do 13. září 2019
Termín pro pozdní registraci od 3. do 30. září 2019
XV. Hradecké vakcinologické dny 3. až 5. října 2019