Záštita

Záštitu nad kongresem převzali
 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví ČR

a

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička ČR